http://addthis.com/
Share |

Puheenjohtajalta   

talvi_2017_171.JPG                                

Arvoisat lukijat!

Valkeisniemi 10.7.2018

 

Arvoisat lukijat!

 

Suomen kesä on kauneimmillaan ja saamme nauttia kauniista luonnosta ympärillämme.

 

Vuosi on ollut vaiherikas Savonlinnan kaupungin päätöksien teossa.

Yli vuosi on kulunut kuntavaaleista, valitut luottamushenkilöt ovat päässeet asioista päättämään ja vaativista sellaisista. Vuosi on ollut työntäyteinen ja haasteellinen, mutta mikäpä ei sitä tänä päivänä olisi.

Valtuuston päätökset ovat tuoneet osaltaan uutta, mutta monella tapaa kuitenkin elämme niiden vanhojen ongelmien keskellä edelleen. Väki vanhenee ja vähenee, työpaikkoja ei ole ja työttömiä on liiaksi. Syntyvyys on laskenut ja lasten määrä vähenee huimaa tahtia. Sote kustannukset ovat korkeat ja sairastavuus myös. Tässä riittää haasteita ja talouden näkökulmasta voimme arvailla mitä tulevaisuus on.

Mittavat veronkorotukset eivät ole kuitenkaan järkeviä, sillä niillä on peruuttamattomat vaikutukset. Kuntalaiset muuttavat muualle, jos siihen tulee mahdollisuus. Palvelurakenteiden tarkastelu on paikallaan ja säästöjen saaminen niiden kautta.

Lisääntynyt huumaavien aineiden käyttö nuorten keskuudessa on yksi iso ongelma Savonlinnassa, niin kuin muissakin kaupungeissa. Tilanne on huolestuttava, kun entistä nuoremmat ajautuvat huumeiden käyttäjien piiriin. Lisääntynyt huumeiden ja päihteiden käyttö tuo elämään suuria ongelmia ja aiheuttaa yhteiskunnalle mittavia kustannuksia vuosittain. Ennaltaehkäisevään työhön tulee panostaa enemmän, saada lasten ja nuorten mieliin ymmärrys käytön tuomista ongelmista. Nuorissa on tulevaisuus, joten heidän hyvinvointiinsa kannattaa panostaa.

Sote-menojen huikea kasvu vuoden 2017 aikana yllätti ja tämä suuntaus on tietysti huolestuttava. Syitä kulujen kasvuun on monia, mutta Sosterin syyllistäminen ei mielestäni ole se oikea tie ongelman ratkaisemiseksi. Palveluiden tehostaminen on ollut Sosterille avainkysymys ja jonojen purkuun on panostettu peruspalveluiden kautta.

Sosiaalipalveluiden menot ovat nousseet kotihoidon asiakkaiden määrän huimasta kasvusta, sekä jo aiemmin tekstissä mainittujen lasten ja nuorten ongelmien lisääntymisestä. Suoritteiden määrä on kasvanut yli 40:lla tuhannella. Savonlinnan väestö on vanhusvoittoinen, joten tämä näkyy kasvavina kustannuksina sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kuntalaiset tarvitsevat hoitoa ja hoivaa, siihen heillä on oikeus. Säästöjä on etsittävä, mutta ei palveluiden rajaamisella. 

Savonrannan ja Kerimäen vanhainkotien kohdalla esitykset muutoksista ovat olleet toimintaan pohjautuvia, sekä tulevaisuuden palvelutarjonnan tarpeiden ennakoimista. On myös selvää, että maakuntauudistuksen toteutuessa tulee huomattavia säästötoimenpiteitä, joista ei kerrota nyt valmistelun yhteydessä. Maakunnille asetettavat säästötavoitteet ovat suuret ja se tietää karsimista palveluiden kohdalla. Nyt voimme vielä itse vaikuttaa missä on järkevä tuottaa palveluita Savonlinnan kaupunginalueella.

Savonlinnan kaupunginvaltuusto asetti varhaiskasvatus- ja kouluverkkopalvelutyöryhmän selvittämään pitkälle tulevaisuuteen tähtäävillä toimenpiteillä ongelmaksi muodostuvaa lasten huimaa vähenemistä. Varhaiskasvatus- ja kouluverkkopalvelutyöryhmän tavoite on ollut saada Savonlinnan vaikeassa lasten vähentymisen tilanteessa laajempi ratkaisu pitkälle tulevaisuuteen. Työryhmä ei saanut selvityksessään valtuuston vaatimia tavoitteita täyttävää esitystä. Tavotteiden toteutuessa olisi pystytty satsaamaan laadukkaaseen opetukseen ja oppimisen välineisiin. 

Punkaharjulla Punkasalmen kouluun siirtyvät kaikki oppilaat ja siitä tulee yhtenäiskoulu, jota laajennetaan tiloiltaan oppilasmäärään sopivaksi. Koulu on opetuksen kannalta paras mahdollinen ja antaa sijainnillaan opetukseen hyvät puitteet. Kulennoisten koulu jatkaa entisellään ja siellä näkymät ovat vielä suhteellisen hyvät oppilasennusteen suhteen.  

Kouluverkosta tehdään virallisesti päätös syyskuun alussa olevassa kaupunginvaltuustonkokouksessa.

Pakkaspirtin asiassa on menty eteenpäin ja se on lisätty Savonlinnan kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan yhdeksi liikuntapaikaksi, joten nyt näyttäisi myötätuulta asialle olevan. Toivotaan, että asia etenee ja harrastemahdollisuudet paranevat.

 

Nyt saamme nauttia kesästä ja helteistä....vielä on kesää jäljellä!

 

Aurinkoisia loppu kesän päiviä!

 

YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN!

Kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Kestävä hyvinvointi ja oikeudenmukainen yhteiskunta rakentuvat ihmisten tasa-arvoisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen pohjalle. Tasa-arvon edistäminen rakentuu tasapuolisesta kohtelusta ja erityisryhmien huomioimisesta työelämässä, koulutuksessa ja koko yhteiskunnassa 

 

Eija Stenbergvanhuspoliit_thumb.png

puheenjohtaja