http://addthis.com/
Share |

SDP = Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.rsuomi_sydannappi_93px.png

SDP on koko maan kattava lähes 50 000 jäsenen puolue. Sosialidemokraattinen liike on arvoihin pohjautuva kansanliike.

Sosialidemokraattinen liike on kansanvallan liike. Me haluamme kehittää suomalaista yhteiskuntaa kansalaisyhteiskunnaksi, jossa päätöksenteko perustuu kansalaisten herkkään kuulemiseen, tasavertaiseen vuorovaikutukseen ja luottamukseen.

Valta puolueessa kuuluu jäsenistölle, jota yhdistävät vastuu yhteisistä arvoista, yhteisesti päätetyt säännöt ja vapaaehtoinen järjestötyö. Puolueen toimintaperiaatteita ovat avoin keskustelu ja tiedonkulku sekä jäsenten tasa-arvo.

SDP on perustettu vuonna 1899 Suomen Työväenpuolueen nimellä. Nykyinen nimi otettiin käyttöön vuonna 1903 Forssassa pidetyn puoluekokouksen jälkeen.

Sosialidemokraattinen liike on arvoihin pohjautuva kansanliike. Sosialidemokratian perusarvoja ovat vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus.

Jäsenistö

SDP:llä on jäseniä n. 50 000, joista naisia on n. 40 prosenttia. Jäsenet kuuluvat puolueosastoihin, jotka muodostavat kunnallisjärjestöt ja piirijärjestöt vaalipiireittäin.

Puolueosaston ja samalla SDP:n jäsenenä voi olla jokainen 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen ja sellainen ulkomaalainen, jonka kotipaikka on Suomessa ja joka hyväksyy puolueen arvoperustan. Voit myös rekisteröityä SDP:n kannattajaksi.

 

Päätöksenteko

Jäsenet

Valta SDP:ssä kuuluu jäsenistölle, jota yhdistää vastuu yhteisistä arvoista, yhteisesti päätetyt säännöt ja vapaaehtoinen järjestötyö.

Puoluekokous

SDP:n ylintä päätäntävaltaa käyttää joka kolmas vuosi pidettävä puoluekokous. Kokouksen 500 kokousedustajaa valitaan demokraattisesti jäsenten keskuudesta.

Puoluevaltuusto

Puoluevaltuusto on SDP:n ylin päätöselin puoluekokouskausien välillä. Puoluevaltuustoon kuuluvat puoluekokouksen valitsemat puheenjohtaja ja 60 jäsentä.

Puoluehallitus

SDP:n käytännön poliittisen toiminnan johtoelimenä on kahdesti kuussa kokoontuva puoluehallitus. Puoluehallituksen kokouksiin osallistuvat muun muassa puolueen hallituksessa ollessa kaikki SDP:n ministerit. Puheenjohtajana on Antti Rinne.

SDP:llä on 34 kansanedustajaa. Euroopan parlamentissa SDP:llä on kaksi Suomen 14 edustajasta.